My Rental Car Rotterdam B.V.

Op 19 maart 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid My Rental Car Rotterdam B.V., voorheen gevestigd te (3281 AT) Numansdorp aan de Voorstraat 3, door de rechtbank Rotterdam, in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.121.F.1300.1.19

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl