Nedakon Kunststoffen B.V.

Op 17 december 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nedakon Kunststoffen B.V., gevestigd te (3334 KD) Zwijndrecht aan de Houtkoperstraat nr. 2, door de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 14 januari 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 15 april 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 15 juli 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 15 oktober 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 15 april 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 15 oktober 2015 is hier te raadplegen
het zevende tevens eindverslag d.d. 14 april 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 21 maart 2017 geeindigd vanwege de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl