Nice2do B.V. h.o.d.n. DWM Works

Op 3 november 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nice2Do h.o.d.n. DWM Works, gevestigd te (3208 KP) Spijkenisse aan de Bohrweg nr. 5a, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 5 december 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 6 maart 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 20 juni 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 20 september 2017 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 21 december 2017 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 21 maart 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 21 juni 2018 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 20 september 2018 is hier te raadplegen
het negende verslag tevens eindverslag d.d. 20 december 2019 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl