Nieuw Rotterdams Pijl Medical Training B.V.

Op 26 augustus 2019 is de besloten vennootschap Nieuw Rotterdams Pijl Medical Training B.V. tevens handelende onder de naam Nieuw Rotterdams Peil en Sportmedisch Centrum Rotterdam, gevestigd te (3027 VW) Rotterdam aan het Spartapark Noord nr. 1, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.338.F.1300.1.19

Het faillissement zal op 8 december 2020 worden opgeheven bij gebrek aan baten>

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl