Nimevo B.V.

Op 5 maart 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nimevo B.V., voorheen gevestigd te (3281 AT) Numansdorp aan de Voorstraat 3, door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, en overgedragen aan de rechtbank Rotterdam, in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren

Bij beschikking d.d. 4 april 2019 is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast voor een periode van twee maanden, lopende tot 4 juni 2019. Dit betekent dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot de opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden, niet kan worden uitgeoefend dan met machtiging van de rechter.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.92.F.1300.1.19

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl