NvS Schilder & Behangwerken B.V.

Op 21 februari 2017 werd de besloten vennootschap NvS Schilder & Behangwerken B.V., statutair gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, kantoorhoudende te (2952 AD) Alblasserdam aan de Edisonweg nr. 62a, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Mededelingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 15 maart 2017 is hier te raadplegen.
het tweede verslag d.d. 15 juni 2017 is hier te raadplegen.
het derde verslag d.d. 4 september 2017 is hier te raadplegen.
het vierde verslag d.d. 4 december 2017 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 5 maart 2018 is hier te raadplegen
het zesde tevens eindverslag d.d. 5 juni 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement zal op 12 maart worden beeindigd wegens gebrek aan baten

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl