Personeel Machinefabriek B.V.

Op 9 februari 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Personeel Machinefabriek B.V. , statutair gevestigd te Strijen, kantoorhoudende te (3542 DP) Utrecht aan de Computerweg nr. 3, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.16.81.F.1328.1.17

Het faillissement is bij beschikking van 19 mei 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl