Personeel Montage B.V.

Op 9 februari 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Personeel Montage B.V. , statutair gevestigd te Strijen, kantoorhoudende te (3542 DP) Utrecht aan de Computerweg nr. 3, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.16.82.F.1328.1.17

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl