Piu Tardi Holding B.V.

Op 11 december 2012 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Piu Tardi Holding B.V., gevestigd te Uitgeest aan De Spin nr. 19, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het derde verslag d.d. 3 april 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 3 juli 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 3 maart 2015 is hier te raadplegen
het zesde tevens eindverslag d.d. 10 september 2015 is hier te raadplegen

het faillissement is op 18 februari 2016 geeindigd vanwege de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl