PNA Transport B.V.

Op 31 mei 2016 is het faillissement uitgesproken van PNA Transport B.V., gevestigd aan de Aventurijn 1004 te (3316 LB) Dordrecht. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. A.M. van Kalmthout is benoemd tot rechter-commissaris.

Mededelingen
Verkoop onderneming:

PNA Transport drijft een koeriersbedrijf en houdt zich momenteel voornamelijk bezig met distributie van folders, kranten en medicijnen. Partijen geïnteresseerd in overname van de onderneming worden uitgenodigd zich bij de curator te melden.

Crediteuren

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.


Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 28 juni 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 28 september 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 28 december 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 28 maart 2017 is hier te raadplegen
het vijfde verslag tevens eindverslag d.d. 27 september 2017 is hier te raadplegen

Op 15 mei 2018 is het faillissement beëindigd wegens gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl