Pyrolecc B.V.

Op 19 september 2017 is de besloten vennootschap Pyrolecc B.V. , gevestigd te (2983 AZ) Ridderkerk aan het Dolfijnpark nr. 9, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.17.437.F.1328.1.18

Het faillissement zal op 4 november 2021 eindigen vanwege het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl