Radio-Beurs Louter B.V.

Op 23 februari 2016 is het faillissement uitgesproken van Radio-Beurs Louter B.V., gevestigd aan de Voorstraat 366-370 te (3311 CX) Dordrecht. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. V.M. de Winkel is benoemd tot rechter-commissaris.

Mededelingen

Verkoop onderneming:
Electronicawinkel De Radiobeurs is een begrip in Dordrecht. De curator is tot overeenstemming gekomen met de heer P. Louter over een doorstart van de activiteiten. De winkel is inmiddels als RB Outlet heropend.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 22 maart 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 22 juni 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 22 september 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 22 december 2016 is hier te raadplegen
het vijfde tevens eindverslag d.d. 22 juni 2017 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 20 november 2017 geeindigd vanwege het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl