Restaurant Le Bonheur B.V.

Op 18 september 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Le Bonheur B.V., kantoorhoudende te (2991 CS) Barendrecht aan de Middenbaan 83-85, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Bistro Le Bonheur, in het centrum van Barendrecht, is in 2017 volledig gerenoveerd en omgebouwd tot een gezellig restaurant/ wijnbar, dat van 's-ochtends tot 's-avonds open is. Ook wordt gecaterd aan lokale bedrijven.

Interesse in overname?

Geinteresseerden in overname van het restaurant kunnen een e-mail sturen naar insolventies@veldlaw.nl. Na inventarisatie van het faillissement neemt de curator contact met u op.

Update 1 oktober 2018: Inmiddels is het biedingsproces gesloten voor nieuwe gegadigden.

Meldingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Crowdfunding

Diegenen die via crowdfunding in het restaurant hebben geparticipeerd, kunnen hun vordering schriftelijk bij de de curator indienen. Afspraken over betaling anders dan in geld (eten, drinken etc.) vervallen helaas definitief door het faillissement. Alleen geldvorderingen kunnen in behandeling worden genomen.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.333.F.1300.1.18

Het faillissement is op 21 september 2021 geeindigd vanwege gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl