Rijnmond Catering & Schoonmaakbedrijf B.V.

Op 30 juli 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rijnmond Catering & Schoonmaakbedrijf B.V., kantoorhoudende te (2711 AA) Zoetermeer aan het Centrum West nr. 31, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Crediteuren

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.296.F.1300.1.19

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl