Roghiro Holding B.V.

Op 18 februari 2020 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roghiro Holding B.V. , kantoorhoudende te (3235 KR) Rockanje aan de Naterseweg nr. 8, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.20.57.F.1300.1.20

Het faillissement zal op 16 maart 2021 worden opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl