Schilt Metaalrecycling B.V., P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. en P.G. Schilt Holding B.V.

Op 29 november 2016 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Schilt Metaalrecycling B.V. handelend onder de naam Buyzert Metaalhandel, P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. en P.G. Schilt Holding B.V., allen gevestigd te (3356 LB) Papendrecht aan de Geulweg nr. 4, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen
Onder de naam Buyzert Metaalhandel wordt vanuit een eigen terrein in Papendrecht gehandeld in schroot. Buyzert Metaalhandel bedient zowel zakelijke als particuliere klanten en beschikt over eigen containers en een vrachtwagen. Overname van de onderneming met of zonder onroerend goed is bespreekbaar. Geinteresseerden in overname van de onderneming kunnen zich tot 15 december aanstaande melden bij de curator.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag van Schilt Metaalrecycling B.V. d.d. 29 december 2016 is hier te raadplegen
het eerste verslag van P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. d.d. 29 december 2016 is hier te raadplegen
het eerste verslag van P.G. Schilt Holding B.V. d.d. 29 december 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Schilt Metaalrecycling B.V. d.d. 29 maart 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag van P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. d.d. 29 maart 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag van P.G. Schilt Holding B.V. d.d. 29 maart 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag van Schilt Metaalrecycling B.V. d.d. 29 juni 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag van P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. d.d. 29 juni 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag van P.G. Schilt Holding B.V. d.d. 29 juni 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Schilt Metaalrecycling B.V. d.d. 28 september 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag tevens eindverslag van P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. d.d. 28 september 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag tevens eindverslag van P.G. Schilt Holding B.V. d.d. 28 september 2017 is hier te raadplegen
het vijfde verslag van Schilt Metaalrecycling B.V. d.d. 4 januari 2018 is hier te raadplegen

De faillissementen van P.G. Schilt Holding B.V. en P.G. Schilt Onroerend Goed B.V. zijn op 13 februari 2018 geeindigd vanwege de toestand van de boedel

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl