Slofrako B.V.


Op 2 januari 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slofrako B.V., gevestigd te (3336 LC) Zwijndrecht aan de Kreekweg nr. 10, door de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

English
On the 2 th of January 2013 the private limited company according to Dutch law Slofrako B.V., registered at Kreekweg nr. 10 (3336 LC) Zwijndrecht, was declared bankrupt by the district court of Rotterdam, location Dordrecht, with the appointment of Mr. P.J.E.M. Nuiten as trustee in bankruptcy. All claims must be submitted with full proof and documentation of the claim.

Should you wish to claim ownership or return of goods affected by the bankruptcy, then your claim must be submitted forthwith. After the cooling down period has ended you will hear further from the trustee.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 25 februari 2013 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 22 mei 2013 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 1 oktober 2013 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 16 januari 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 2 mei 2014 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 20 oktober 2014 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 30 maart 2015 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 13 oktober 2015 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 12 april 2016 is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 11 oktober 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 23 maart 2017 is hier te raadplegen

Op 7 maart 2017 heeft er een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl