Stadio B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 28 april 2015 werd de besloten vennootschap Stadio B.V., gevestigd te (4206 CK) Gorinchem aan het Papland nr. 19P, in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is afgewikkeld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 26 mei 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 25 augustus 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 25 november 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 24 februari 2016 is hier te raadplegen
het vijfde tevens eindverslag d.d. 13 juli 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 4 oktober 2016 geeindigd vanwege de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl