Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden en Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

Persbericht

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 juli 2015 werden de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden, gevestigd te (3316 CG) Dordrecht aan de Einsteinstraat 67 en de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, gevestigd te (3364 DJ) Sliedrecht aan de Prisma 100 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. V.M. de Winkel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. P.J.E.M. Nuiten tot curator.

Beide stichtingen behartigden middels exploitatie van een tweetal bedrijfsverzamelpanden hetzelfde ideëel doel door kantoorruimte/ bedrijfsunits alsmede andere ondersteuning aan beginnende ondernemers te bieden. Door een terugval in de bezetting van de panden in de afgelopen jaren, is de exploitatie in huidige vorm verlieslatend en is gezien een gebrek aan vooruitzicht op verbetering besloten tot het aanvragen van het faillissement.

De curator zal samen met de financiers op zoek gaan naar een koper voor de panden en intussen is een voorziening getroffen voor de voortzetting van de dienstverlening aan de huurders. Lopende huurovereenkomsten worden niet aangetast door de faillissementen.

Op dit moment zal de curator geen verdere mededelingen doen omtrent de faillissementen. De curator verwijst voor verdere informatie alvast naar de openbare verslaglegging die vier weken na het faillissement zal verschijnen en vindbaar is via rechtspraak.nl.

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.15.489.F.1324.1.19;
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.15.488.F.1328.1.17

Het faillissement van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden is per 6 september 2019 beeindigd vanwege het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

P.J.E.M. Nuiten

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl