Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

Persbericht

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 juli 2015 werd de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, gevestigd te (3364 DJ) Sliedrecht aan de Prisma 100 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. P.J.E.M. Nuiten tot curator.

De stichting behartigt middels exploitatie van een bedrijfsverzamelpand het ideëel doel door kantoorruimte/ bedrijfsunits alsmede andere ondersteuning aan beginnende ondernemers te bieden. Door een terugval in de bezetting van het pand in de afgelopen jaren, is de exploitatie in huidige vorm verlieslatend en is gezien een gebrek aan vooruitzicht op verbetering besloten tot het aanvragen van het faillissement.

De curator verwijst voor verdere informatie alvast naar de openbare verslaglegging die vier weken na het faillissement zal verschijnen en vindbaar is via rechtspraak.nl.

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.15.488.F.1328.1.17


Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl