Stipt Payroll B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 19 maart 2019 werd de besloten vennootschap Stipt Payroll B.V., statutair gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende te (3316 GH) Dordrecht aan de Galvanistraat 15, in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. P.J.E.M. Nuiten tot curator.

Mededelingen

Indien u een vordering heeft bestaande uit vakantiegeldreservering en/of verlofdagen dient u zich te melden bij het UWV Rotterdam afdeling Faillissementen op telefoonnummer 0900-9294.

Indien u een (handels)vordering heeft op Stipt Payroll B.V. gelieve u deze bij ondergetekende ter verificatie in te dienen voorzien van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Ik verzoek u in uw brief de hoogte van de totale vordering te vermelden, zowel met als zonder BTW.

Indien gewenst kunt u uw vordering ook indienen via deze website www.bnlegal.nl bij contactgegevens via de knop “vordering faillissement indienen” of via het e-mail adres insolventies@bnlegal.nl

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.112.F.1300.1.19

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl