Suzette Beheer B.V.

Op 29 juli 2014 is de besloten vennootschap Suzette Beheer B.V., gevestigd te (2652 XG) Berkel en Rodenrijs aan de Morsestraat nr. 16, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

Het faillissement is bij beschikking van oktober 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl