Texland B.V.

Op 29 januari 2019 is de besloten vennootschap Texland B.V, gevestigd te (3261 LP) Oud-Beijerland aan de Albert Einsteinstraat 7, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Mededelingen


Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.40.F.1328.1.19

Het faillissement is bij beschikking van 26 mei 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.


Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl