Thijs Brandenburg B.V.

Op 2 januari 2018 is de besloten vennootschap Thijs Brandenburg B.V., gevestigd te (3081 ZA) Rotterdam aan de Katendrechtse Lagedijk nr. 10, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

Het eerste verslag d.d. 15 februari 2018 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 15 mei 2018 is hier te raadplegen
het derde verslag tevens eindverslag d.d. 15 augustus 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is bij beschikking van 27 november 2018 beeindigd bij gebrek aan baten>

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl