Top Printing B.V.

Op 29 december 2016 is aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top Printing B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3311 BV) Dordrecht aan de Wijnstraat nr. 227, door de rechtbank Rotterdam voorlopige surseance van betaling verleend. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot bewindvoerder.

Mededelingen
De crediteurenvergadering zal plaatsvinden op 27 maart a.s. om 15.00 uur.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

English
On the 29th of december 2016 the District Court of Rotterdam granted suspension of payment to the company with limited liabilities Top Printing B.V., registered at Wijnstraat 227 (3311 BV) Dordrecht, appointing Mr. M.M.E. Bowmer as legal administrator. All claims must be submitted with full proof and documentation of the claim.

The meeting of creditors will be held on the 27th of March 2017 at 15.00 hours to discuss a definite suspension of payment and creditors composition/settlement.

Op 19 april 2017 is de surseance beeindigd.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl