Trains B.V., Trading and Industrial Services

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 17 maart 2015 werd de besloten vennootschap Trading and Industrial Services Trains B.V., voorheen gevestigd te (3334 KA) Zwijndrecht aan de Fruiteniersstraat 3, in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 14 april 2015 is hier te raadplegen.
het tweede verslag d.d. 14 juli 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 14 oktober 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 14 januari 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 13 juli 2016 is hier te raadplegen

In dit faillissement is op 11 oktober 2016 een verificatievergadering geweest.


Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl