TSD (Technical Support Detachering) B.V.

Op 13 december 2018 is de besloten vennootschap Technical Support Detachering B.V. (TSD), statutair gevestigd te Zevenaar, kantoorhoudende te Utrecht, door de rechtbank Zutphen in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.433.F.1300.1.18

Het faillissement is bij beschikking van 24 maart 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl