Turboned Group B.V.

Op 15 oktober 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turboned Group B.V., gevestigd te (1082 MA) Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 106 ITO Toren 21, door de rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

English
On the 15 th of October 2013 the private limited company according to Dutch law Turboned Group B.V., registered at Gustav Mahlerplein 106 ITO Toren 21(1082 MA) Amsterdam was declared bankrupt by the district court of Amsterdam, with the appointment of Mr. P.J.E.M. Nuiten as trustee in bankruptcy. All claims must be submitted with full proof and documentation of the claim.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 20 november 2013 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 25 februari 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 2 juni 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 4 september 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 25 februari 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 24 augustus 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 4 maart 2016 is hier te raadplegen

Op 21 juni 2016 heeft er in dit faillissement een pro forma verificatievergadering plaatsgevonden.
Op 13 januari 2017 is het faillissement geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078-6133966
F:078-6310938

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl