Turboned Service B.V.

Op 11 december 2012 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turboned Service B.V. tevens h.o.d.n. TurboNed Global Service and Parts, gevestigd te (3336 LC) Zwijndrecht aan de Kreekweg nr. 10, door de rechtbank Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Bij beschikking d.d. 11 december 2012 is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode van één maand bevolen.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

English
On the 11th of december 2012 the private limited company according to Dutch law Turboned Service B.V., also trading as Turboned Global Service and Parts, registered at Kreekweg nr. 10 (3336 LC) Zwijndrecht, was declared bankrupt by the district court of Dordrecht, with the appointment of Mr. P.J.E.M. Nuiten as trustee in bankruptcy. All claims must be submitted with full proof and documentation of the claim.

A cooling down period of one month was declared by the court on the same date. Creditors can submit their claims to the trustee at the below address.

Should you wish to claim ownership or return of goods affected by the bankruptcy, then your claim must be submitted forthwith. After the cooling down period has ended you will hear further from the trustee.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 12 februari 2013 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 11 september 2013 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 13 maart 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 8 september 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 26 februari 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 25 augustus 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 23 februari 2016 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 23 augustus 2016 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 23 februari 2017 is hier te raadplegen
het tiende verslag tevens eindverslag d.d. 7 augustus 2017 is hier te raadplegen

Het faillissement is per 3 april 2018 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl