Vico International B.V. en Vico Movement B.V.

Op 6 augustus is voorlopig surseance van betaling verleend aan Vico International B.V. en Vico Movement B.V., beiden gevestigd te (3032 AE) Rotterdam aan de Katshoek, 37A door de rechtbank Rotterdam. Op 11 augustus is de surseance van betaling van beide vennootschappen ingetrokken en is gelijktijdig het faillissement uitgesproken, omdat er niet het vooruitzicht bestond dat de vennootschappen hun schulden (op termijn) vanuit surseance konden voldoen. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. W. Reinds is benoemd tot rechter-commissaris.

Mededelingen

Verkoop onderneming:
Vico International begeeft zich met een innovatief eigen schoenmerk op de (internationale)schoenenmarkt. Verkoop geschiedt zowel aan retail als rechtstreeks aan eindgebruikers via een eigen webshop. Geïnteresseerde partijen in overname van de onderneming als geheel kunnen zich tot en met 17 augustus melden bij de curator.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen
Het eerste verslag van Vico International B.V. d.d. 3 september 2015 is hier te raadplegen
Het eerste verslag van Vico Movement B.V. d.d. 3 september 2015 is hier te raadplegen
Het tweede verslag van Vico International B.V. d.d. 2 december 2015 is hier te raadplegen
Het tweede verslag van Vico Movement B.V. d.d. 2 december 2015 is hier te raadplegen
Het derde verslag van Vico International B.V. d.d. 2 maart 2016 is hier te raadplegen
Het derde verslag van Vico Movement B.V. d.d. 2 maart 2016 is hier te raadplegen
Het vierde verslag van Vico International B.V. d.d. 2 juni 2016 is hier te raadplegen
Het vierde verslag van Vico Movement B.V. d.d. 2 juni 2016 is hier te raadplegen
Het eindverslag van Vico International B.V. d.d. 22 augustus 2016 is hier te raadplegen

Op 27 september 2016 heeft in het faillissement van Vico Movement B.V. een verificatievergadering plaatsgevonden. Dit faillissement is op 7 april 2017 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.
Het faillissement van Vico International B.V. is op 20 maart 2017 geeindigd eveneens door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl