Visser Dordrecht B.V., de

Op 27 mei 2014 is de besloten vennootschap De Visser Dordrecht Holding B.V., kantoorhoudende te (3316 BT) Dordrecht aan de Pieter Hoebeeweg nr. 46, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Schuldeisers van De Visser Dordrecht Holding B.V. kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 25 juni 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 24 september 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 23 december 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 23 maart 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 10 maart 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 25 augustus 2016 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl