W&K B.V.

Op 21juli 2015 is het faillissement uitgesproken van W & K B.V. voorheen geheten Wout Kapoen Coating & Construction B.V., statutair gevestigd in de gemeente Giessenlanden, kantoorhoudende te (4771 PB) Langeweg aan de Zuiddijk 2. Mr. A.J. Oskam is aangesteld als curator. Per 1 oktober 2015 is Mr. Oskam vervangen door Mr. M.M.E. Bowmer. Mr. V.M. de Winkel is benoemd tot rechter-commissaris.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 20 augustus 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 17 november 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 16 februari 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 17 mei 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 17 november 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 25 april 2017 opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl