Worldwide Comprehensive Logistics B.V.

Op 23 mei 2017 is de besloten vennootschap Worldwide Comprehensive Logistics B.V. , statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3079 DA) Rotterdam aan de Bergambachtstraat 10, hal C, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 20 juni 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 20 september 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 20 december 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 21 maart 2018 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 20 juni 2018 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 20 september 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 20 december 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 28 mei 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl