WHOA Herstructureringsdeskundige

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan. Deze wet helpt ondernemingen, die failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, toch door te kunnen gaan. Dit kan worden bereikt door schulden te reorganiseren en aan te sturen op een onderhands akkoord tussen de onderneming en zijn schuldeisers (en aandeelhouders) zodat een faillissement kan worden voorkomen.

Een dergelijk akkoord dient te worden ‘gehomologeerd’ oftewel vastgesteld door de rechtbank.

De homologatie leidt ertoe dat het crediteuren akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers (en aandeelhouders), ook voor de schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt.

Daarnaast kunnen bedrijven die onvoldoende overlevingskansen hebben ook baat hebben bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. Een belangrijk voordeel is dat de ondernemer tijdens het afwikkelingstraject de zeggenschap over de onderneming houdt. Dit wordt een liquidatie-akkoord genoemd.

Met de WHOA kunnen bedrijven in nood dus of een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord).

Bedrijven die hulp nodig hebben bij het WHOA traject kunnen de rechtbank vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De herstructureringsdeskundige kan het crediteurenakkoord voorbereiden en het traject in gang zetten. De rechtbank zal op verzoek de herstructureringsdeskundige aanwijzen en zo nodig ingrijpen indien zij constateert dat de herstructureringsdeskundige zijn of haar taken niet naar behoren vervult.

De schuldenaar mag tijdens het WHOA-traject blijven ondernemen, ook als de hulp is ingeroepen van een door de rechtbank aangestelde herstructureringsdeskundige.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Wilt u als schuldenaar gebruik maken van de mogelijkheden die WHOA biedt of bent u als schuldeiser betrokken geraakt in een WHOA-traject? Of heeft u andere vragen over de WHOA? Neem dan gerust contact op met mr. Pim Nuiten. Hij denkt graag met u mee.

Mr Nuiten heeft met succes de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige 2021 bij de Universiteit Leiden gevolgd en op 2 december 2021 het certificaat daarvoor mogen ontvangen.

Neem contact op