Aanvraag kinderpaspoort als uw ex-partner niet meewerkt

Indien u met uw kinderen een vakantie in het buitenland heeft gepland, dan heeft elk van uw kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Dit geldt tegenwoordig voor alle bestemmingen.

Aanvraag identiteitsbewijs

Een paspoort of identiteitskaart kunt u aanvragen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Dit is over het algemeen een kwestie van een simpel formuliertje invullen. Bij kinderen jonger dan 18 jaar dient dit formulier echter ondertekend te worden beide ouders tenzij sprake is van ontheffing uit het ouderlijk gezag van een van de ouders. Daarnaast vragen gemeenten om een origineel legitimatiebewijs van beide ouders of zelfs de persoonlijke aanwezigheid van beide ouders, omdat handtekeningen makkelijk te vervalsen zijn en de gemeenten zeker willen weten dat beide ouders akkoord gaan.

Als u gescheiden bent heeft u dus het akkoord van uw ex-partner nodig en hier rijzen wel een de nodige problemen.

Minderjarige kinderen hebben totdat zij 18 worden van beide ouders toestemming nodig om een paspoort aan te vragen. Voor de aanvraag van een identiteitskaart gelden afwijkende regels.
Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig. Is uw kind ouder dan 12 jaar, dan heeft u de toestemming van uw ex-partner niet meer nodig. Voor binnen Europa levert dit veelal een handige oplossing van het probleem. Let er wel op dat voor de reis naar sommige landen een paspoort is vereist.

Het is aan te raden om u goed over de reisbestemming te (laten) informeren en te weten welke documenten nodig zijn. Sommige landen eisen zelfs een verklaring van de andere ouder dat het kind op vakantie mag gaan. Dat geldt veelal als het kind een andere achternaam draagt dan de meereizende ouder. U kunt nadere informatie hierover vinden op de website van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken of door contact op te nemen met de ambassade van het land van uw reisbestemming.

En als uw ex-partner niet meewerkt?

Indien uw ex-partner niet op uw verzoek reageert of weigert om toestemming te verlenen, dan kunt u de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. Dit betekent dat de rechter de situatie beoordeelt en beslist of uw kind ook zonder het akkoord van uw ex-partner een paspoort of identiteitskaart kan krijgen. Met de uitspraak in de hand kan het document vervolgens worden aangevraagd.

Dit verzoek kan bij de rechtbank worden ingediend door de ouder, de minderjarige indien hij of zij 16 jaar of ouder is of door een advocaat. Deze procedure duurt echter een aantal maanden. Begin dus ruim voor het boeken van een vakantie in het buitenland met het aanvragen van paspoort en/of identiteitsbewijs voor uw kinderen.

Na het indienen van uw verzoek zal de rechter uw ex-partner de gelegenheid geven om zijn of haar mening naar voren te brengen. Daarna wordt een zitting gepland, waarna de rechter tot uitspraak over gaat. De verhoudingen tussen ouders die dergelijke procedures voeren liggen over het algemeen niet goed. Derhalve kan het aan te raden zijn om u bij de procedure door een advocaat te laten bijstaan, maar dat is niet verplicht.

In spoedeisende gevallen kan een kort geding procedure worden gestart en hiervoor heeft u altijd een advocaat nodig. De beslistermijn van de rechter is bij een kort geding aanzienlijk korter (enkele weken) en u heeft nog kans dat u een geplande reis kunt maken.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Bowmer & Nuiten begeleidt u graag bij uw aanvraag van een paspoort of identiteitsbewijs als uw ex-partner niet meewerkt. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij de rechter namens u om vervangende toestemming vragen. Ook kunnen wij u bijstaan wanneer uw ex-partner weigert om het paspoort aan u af te geven voor een aanstaande vakantie.

Voor meer informatie neemt u gerust contact op met Sabine Imdahl.

Neem contact op