Echtscheiding en familierecht voor de LGBT gemeenschap

Het ‘homo’ huwelijk krijgt nog steeds veel publiciteit in binnen en buitenland. Minder belicht is het daarbij komende maar even fel bevochten recht om ook te mogen scheiden. In Nederland is dit een vanzelfsprekendheid, maar in andere landen nog bij lange na niet.

Is een echtscheiding voor homostellen dan echt anders?

In de meeste gevallen zal een echtscheiding hetzelfde verloop kennen welk geslacht de echtgenoten ook hebben, maar het homohuwelijk kent wel een paar specifieke aspecten waar bij de scheiding op gelet dient te worden en dan is het van belang dat u een ter zake deskundige advocaat in de arm neemt.

Stel bijvoorbeeld dat u in Nederland bent getrouwd en daarna naar het buitenland verhuist, naar een land waar het homohuwelijk niet erkend wordt. Dan zult u een ingang moeten vinden om weer bij de Nederlandse rechter te scheiden, omdat scheiden in het nieuwe thuisland dan niet mogelijk is. Als u allebei de Nederlandse nationaliteit heeft, dan is de Nederlandse rechter altijd aan te zoeken, maar als u of uw echtgeno(o)t(e) een andere nationaliteit heeft, zal een andere grond voor het aanzoeken van de Nederlandse rechter gevonden moeten worden.

Daarnaast kan het zijn dat u een of meer kinderen heeft geadopteerd tijdens het huwelijk. U zult als juridische ouders samen regelingen voor de kinderen moeten treffen. Soms komt daar ook nog een biologische ouder bij om de hoek kijken. Belangrijk is om in een vroeg stadium goede afspraken te maken in het belang van de kinderen.

Waarom mediation?

Bij mediation beslist u samen zelf onder begeleiding van de mediator hoe u de echtscheiding wilt regelen. Paul van Lange is MfN geregistreerd mediator en ervaren op het gebied van LGBT scheidingen. In alle openheid wordt in een vertrouwelijke omgeving gesproken over de voorgenomen echtscheiding. De mediator begeleidt u in een aantal sessies door de juridische brij en legt vervolgens uw afspraken helder vast in een convenant. Daarna wordt de echtscheiding formeel bij de rechtbank aangevraagd.

Overige familierechtelijke zaken

Bowmer & Nuiten kan u ook van dienst zijn bij adoptieaanvragen, naamswijziging en eventuele bedrijfsbeëindiging wanneer ook de zakelijke relatie tussen partijen wordt verbroken.

Voor vragen of meer informatie neem contact op met Sabine Imdahl.

Neem contact op