Op vakantie met de kinderen na de echtscheiding

U bent gescheiden en heeft samen met uw ex-partner het gezag over minderjarige kinderen. U wilt graag in de zomervakantie met de kinderen een verre reis maken, maar uw ex-partner geeft aan hier niet aan mee te werken. Wat dan?

Een veel gehoord geluid is: "Ik ga toch". Dat is echter zonder toestemming van de andere ouder niet verstandig. U heeft namelijk gezamenlijk het gezag en als u de kinderen naar het buitenland meeneemt zonder toestemming van de ander gezaghebbende ouder, is sprake van kinderontvoering. Doet uw ex-partner aangifte, dan heeft dat ernstige gevolgen. Daarnaast kunt u al aan de grens door de Marechaussee worden aangehouden.

Vervangende toestemming van de rechter

Helaas komt het vaker voor dat de toestemming van de andere ouder niet vanzelfsprekend gaat. Het kan bij vechtscheidingen ook een machtsmiddel zijn die door de andere ouder wordt ingezet, net als het niet afgeven van het paspoort of identiteitsdocumenten van de kinderen. Weigert uw ex-partner op een redelijk verzoek in te gaan, dan kan de rechter verzocht worden vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie en kan zonodig afgifte van het paspoort worden afgedwongen.

De rechter weegt in een procedure tot vervangende toestemming het risico van het niet terug keren van de kinderen na de vakantie mee. Zijn er familiebanden in het land waar naar toe wordt gereisd, of heeft de ouder met wie de kinderen meereizen vaste banden met Nederland, zoals een (koop)huis, baan en andere familie in Nederland, waardoor het onwaarschijnlijk is dat men daar blijft, zijn factoren die door de rechter worden meegewogen. Komt de rechter tot de conclusie dat er geen gevaar is voor ontvoering (en dat is meestal het geval), dan zal de rechter toestemming verlenen voor de vakantie. De uitspraak van de rechter vervangt de toestemming van uw ex-partner. Het is dan ook van belang om deze bij u te hebben tijdens de vakantie.

Kort geding

Bij het verzoeken van vervangende toestemming aan de rechter moet rekening gehouden worden met het feit dat er tijd nodig is om de zaak door de rechter te laten behandelen. Een kort geding is een snelle procedure en in theorie binnen enkele dagen af te ronden, maar rond vakantietijd is het erg druk op de rechtbanken en dient rekening te worden gehouden met twee tot vier weken voor een uitspraak.

Het is dan ook aan te raden om ruim op tijd aan uw ex-partner mee te delen waar u op vakantie naar toe wilt en uw ex-partner schriftelijk te verzoeken om het 'Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland' te ondertekenen. Weigert uw ex-partner het formulier te ondertekenen of wordt ondertekening steeds uitgesteld, dan moet er een kort geding worden opgestart. Veelal zal de rechter al ter zitting aangeven of de zaak kansrijk is en dan wordt het formulier vaak alsnog bij de rechtbank vrijwillig ondertekend.

Bewijs van toestemming vakantie

Ook als uw ex-partner het eens is met de vakantie, is het verstandig om het hierboven vermelde formulier samen in te vullen en bij u te hebben. Voor vakantie naar bepaalde landen is dit zelfs verplicht, maar ook bij grenscontroles moet u deze soms kunnen tonen, zeker als uw kind een andere achternaam draagt.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Bowmer & Nuiten begeleidt regelmatig partijen, al dan niet nog steeds verwikkeld in een (v)echtscheiding, bij conflicten rond de vakanties, of dit nu om toestemming voor de vakantie zelf, afgifte van paspoorten of zelfs het aanvragen van identiteitsdocumenten voor de kinderen betreft. Wij begeleiden u bij het proces en proberen in eerste instantie te voorkomen dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht. Als dat niet lukt, dan is een kort geding meestal voor de korte termijn de beste optie, maar het kan ook zijn dat er een bodemprocedure nodig is om voor de langere termijn duidelijke afspraken over de omgang en de vakanties af te dwingen. U wilt tenslotte niet ieder jaar voor de rechter staan als u met de kinderen op vakantie wilt.

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp, neemt u gerust contact op met Sabine Imdahl.

Neem contact op