Mediation, niet alleen bij echtscheidingen

De term mediation is de meeste mensen tegenwoordig wel bekend. Bij het horen van de term stelt de luisteraar zich natuurlijk onmiddellijk moeilijke gesprekken over echtscheidingen en andere familiezaken voor.

Maar er kan meer

Mediation is voor familiezaken ook een goede methode om het probleem tussen de betrokken partijen op te lossen. Maar mediation is zo veel vaker toepasbaar, bijvoorbeeld bij contractsgeschillen, huurproblemen en arbeidsconflicten.

Om te kunnen begrijpen in welke situaties mediation te gebruiken is, is het van belang om te weten hoe een mediationtraject over het algemeen verloopt.

Iedere mediation begint met de bereidheid van de partijen daarbij betrokken om aan tafel te gaan. Soms zijn de ruziënde partijen daar zelf zo aan toe, dat ze samen een mediator uitkiezen en een afspraak maken. In veel gevallen echter worden partijen doorverwezen, bijvoorbeeld door de rechter of een betrokken advocaat. Is eenmaal een mediator aangewezen, dan kan het gesprek beginnen.

Over het algemeen begint het gesprek niet meteen! Soms is eerst een individueel intakegesprek nodig of willen de partijen dat juist. Belangrijker is echter nog dat een mediation niet begint voordat afspraken zijn gemaakt over de mediation zelf.

Mediationafspraken

In die mediationafspraken is een belangrijke reden te vinden waarom mediation zo goed werkt. De belangrijkste afspraken zijn standaard, te weten:

  1. Iedere partij doet vrijwillig mee aan de mediation.
  2. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Het doel van alle partijen moet zijn: een oplossing bereiken voor het probleem!
  3. De mediator is geen rechter. Integendeel, de mediator is neutraal en helpt de partijen om zelf hun probleem in kaart te brengen en op te lossen.
  4. De betrokken partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem én
  5. Spreken daarover in een vertrouwelijke sfeer.

Deze afspraken maken het voor partijen in een mediation veel makkelijker op tot een oplossing te komen dan bij onderhandelingen zonder een mediator of - veel meer nog - bij het voorleggen van het geschil aan de rechter.

Bij een rechter verschijnt immers over het algemeen tenminste een van de partijen niet vrijwillig. Bovendien is de oplossing die de rechter zal opleggen niet gebaseerd op de omstandigheden van partijen, maar op de wet. En die biedt niet altijd de beste oplossing. Bovendien is het geen oplossing die partijen zelf kunnen en willen bedenken, zodat het nakomen van wat besloten wordt ook al een probleem wordt.

En dan kan over een oplossing bij een rechter over het algemeen ook al niet vertrouwelijk gesproken worden. Alles wat je in een procedure voor de rechter zegt (of in onderhandelingen zonder een mediator) kan en zal tegen je gebruikt worden.

Controle

Daarmee biedt mediation door wat eenvoudige afspraken veel voordelen boven een gerechtelijke procedure. De belangrijkste is daarbij: eigen controle over een werkbare oplossing.

Het principe van eigen controle van partijen blijft vervolgens de gehele mediation in stand en maakt mediation een goed alternatief in veel zaken.

Na het maken van de eerste afspraken bespreekt de mediator met de partijen vaak het verleden. Niet, zoals veel mensen denken op een softe manier, maar doelgericht. Dat levert immers de helderste antwoorden op waarom er een probleem is ontstaan. Dus vraagt de mediator bijvoorbeeld:" Waarom zijn de afspraken waarover nu een probleem bestaat gemaakt? Wat is er mis gegaan in de uitvoering? Wat waren de verwachtingen van partijen over en weer?".

Na al deze vragen wordt meestal al wel duidelijk waar het probleem van partijen in zit. En ook heel vaak is al duidelijk voor welke belangen partijen aan tafel zitten. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat de mediator daar nog wat verder naar graven.

Belangen

De belangen van de verschillende partijen zijn namelijk het belangrijkste gereedschap om een mediation tot een goed einde te brengen. Niet alleen de belangen van partijen die samenlopen, maar ook de tegengestelde. Als maar duidelijk is en blijft wat belangrijk is voor ieder van de partijen, dan kan vaak een oplossing gevonden worden. Een oplossing die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Soms worden daarbij belangen uitgeruild tegenover elkaar. Soms blijken belangen zo parallel te lopen dat een oplossing gevonden kan worden die een relatie bestendigt in plaats van beëindigd. In alle gevallen gaat het om een oplossing die recht doet aan beide partijen, die door henzelf gekozen is.

Mediation als....

De focus op de belangen van partijen die meedoen aan een mediation - en dan wel de belangen die partijen oorspronkelijk hadden en die ze hebben ten tijde van de mediation - maakt mediation geschikt om toegepast te worden in eigenlijk iedere situatie waarbij de partijen die een probleem hebben wel een langdurige relatie met elkaar zijn aangegaan, in welke vorm dan ook. Het maakt niet uit of partijen een huurcontract, arbeidsovereenkomst, burengeschil, onderwijsovereenkomst of relatie met elkaar hebben, uiteindelijk hebben ze ooit gekozen voor langere of kortere tijd met elkaar die verbintenis te hebben. Dan kunnen er problemen ontstaan, die de partijen zelf kunnen oplossen.

Partijen die een langdurige relatie aangaan doen dat niet voor niets en over het algemeen uit eigen verkiezing. Juist daarom is bij die situaties mediation, dat ook uitgaat van de eigen keuzes en controle van partijen en het bespreken van de belangen van alle betrokken partijen, zo goed toepasbaar.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Bij Bowmer & Nuiten werkt een mediator. Dat is Sabine Imdahl. Zij wordt graag uw mediator.

Neem contact op