Boetebedingen bij huur woonruimte toelaatbaar?

In de (particuliere) verhuur wordt er vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden opgenomen in de zogenaamde ROZ-modellen. In deze modellen zijn een aantal boetebedingen opgenomen met als doel de huurder aan de overeenkomst te houden. Meestal wordt in de huurovereenkomst enkel verwezen naar het betreffende ROZ-model.

Echter, sinds een uitspraak van 13 september jl. van de Hoge Raad is het maar zeer de vraag of deze boetebedingen werking hebben. Boetebedingen in algemene voorwaarden kunnen namelijk als oneerlijk beding worden beoordeeld en door de rechter worden vernietigd. In transacties met consumenten gelden strenge regels over wat wel en niet mag worden overeengekomen. De rechter dient een boetebeding, onder meer op basis van dit arrest, ambtshalve (ofwel ongeacht wat partijen zelf aanvoeren) te toetsen. Als blijkt dat het gaat om een oneerlijk beding, dat bij een boetebeding nu vrijwel zeker het geval is, zal de rechter deze vernietigen en kunt u als verhuurder geen aanspraak maken op de boete.

Zijn er dan helemaal geen boetebedingen meer overeen te komen met een consument? Het antwoord daarop is, nee. In de eerste plaats is het mogelijk om boetebedingen vanuit de algemene (ROZ)bepalingen in de huurovereenkomst zelf over te nemen. Dan is duidelijk waar de huurder voor tekent. Het is verstandig de huurder expliciet op het risico te wijzen dat hij een boete verbeurt op het moment dat de overeenkomst niet wordt nagekomen. Ook is het verstandig een maximum aan de boete te verbinden, zodat deze niet als onredelijk hoog wordt beschouwd. Door plaatsing in de hoofdovereenkomst en door met de huurder over de boete te onderhandelen, zal er minder snel sprake zijn van een oneerlijk beding.

Hoe kan Veldhuijzen & Nuiten u helpen?

Hoewel standaardcontracten makkelijk en goedkoop zijn, leert de ervaring dat elke overeenkomst toch maatwerk betreft. Het is daarom verstandig om een overeenkomst aan een deskundige voor te leggen, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Bij Veldhuijzen & Nuiten Advocaten helpen onze experts op het gebied van huurrecht u graag bij het opstellen van huurcontracten of het controleren van bestaande overeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Wijnja.

Neem contact op

Boetebedingen bij huur woonruimte toelaatbaar?