Insolventies

Op deze pagina treft u de op dit moment in behandeling zijnde faillissementen van ons kantoor aan. Faillissementsverslagen blijven tot circa 9 maanden na afwikkeling beschikbaar via onze website.

U kunt hier ook uw vordering indienen middels onderstaand formulier. Is uw documentatie te omvangrijk? Dan verzoeken wij u om uw vordering per post in te dienen.

Correspondentie in faillissementen dient u aan ons adres in Dordrecht toe te zenden.

Vordering indienen