Verkorting duur partneralimentatie

De eerste kamer heeft op 21 mei jl. ingestemd met verkorting van de termijn voor partneralimentatie. Wat gaat er veranderen?

Maximaal 5 jaar partneralimentatie

De maximale termijn voor partneralimentatie wordt verkort van 12 jaar tot 5 jaar. In beginsel is de termijn bepaald op de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Maar, er zijn uitzonderingen.

Wat zijn die uitzonderingen?
  • As er kinderen gedurende het huwelijk zijn geboren, dan duurt de alimentatie voort totdat het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Als partijen op het moment van echtscheiding langer dan 15 jaar zijn getrouwd en de echtgenoot die alimentatie ontvangt binnen 10 jaar van de AOW leeftijd zit, dan duurt de alimentatie voort tot zijn/ haar AOW leeftijd.
  • Zijn partijen langer dan 15 jaar getrouwd en is de alimentatiegerechtigde geboren vóór 1 januari 1970, dan is 10 jaar partneralimentatie verschuldigd. Deze grond wordt de komende jaren langzaam uitgefaseerd ten gunste van de tweede uitzondering.
Hardheidsclausule

De rechter kan ook in schrijnende, individuele gevallen een langere alimentatieduur bepalen in schrijnende gevallen door het toepassen van een hardheidsclausule. Voorbeelden die door de wetgever worden genoemd, zijn:

  • Niet terug kunnen keren naar het arbeidsproces door ziekte of arbeidsongeschiktheid;
  • Zorg voor zieke of gehandicapte kinderen;
  • Langdurige mantelzorg;
  • Als de alimentatieplichtige aantoonbaar is verzocht om zorgtaken voor de kinderen over te nemen, zodat de alimentatiegerechtigde weer aan het werk kan, maar deze heeft geweigerd.
Waarom uberhaupt uitzonderingen maken?

De meeste alimentatiegerechtigden blijven toch vrouwen. De gedachte is dat met de emancipering vooral jongere vrouwen snel in staat zijn om na het huwelijk (weer) in eigen inkomen te voorzien, tenzij er zorg is voor jonge kinderen. Oudere vrouwen, die volgens een traditioneel rollenpatroon thuis gebleven zijn, komen minder snel aan het werk en hebben ook vaak veel minder pensioen opgebouwd.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

De nieuwe regels gaan naar verwachting per 1 januari 2020 in.

Wijzigt mijn bestaande alimentatieplicht?

Nee, de nieuwe wet is niet van toepassing op bestaande regelingen of gerechtelijke uitspraken. De nieuwe regels gaan pas in bij echtscheidingsverzoeken die ingediend worden na 1 januari 2020.

Gelden de nieuwe regels ook voor samenlevers?

Nee, de wetgever heeft expliciet afgezien van het regelen van alimentatie voor samenwonende stellen in deze wet.

Is de nieuwe wet ook van invloed op kinderalimentatie?

Nee, de regels voor kinderalimentatie blijven ongewijzigd. Lees hier meer over de bepaling van kinderalimentatie.

Verkorting duur partneralimentatie