Vrije advocaatkeuze bevestigd door Europees Hof

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, dan was tot voor kort gebruik dat u alleen in uitzonderingsgevallen zelf een advocaat mocht kiezen. De zaak werd meestal door interne juristen behandeld of door een door de verzekeraar aangewezen advocaat, met wie de verzekeraar financiƫle (vaste) afspraken maakte over de behandeling.

In 2013 heeft het Europese Hof van Justitie al bepaald dat rechtzoekende altijd vrije advocaatkeuze heeft wanneer bijstand van een advocaat verplicht is. Op 7 april jl. heeft het gerechtshof geoordeeld dat voor ook zaken waar geen bijstand van een advocaat verplicht is, maar wel mogelijk, vrije advocaatkeuze geldt. Dus ook bij bestuursrechtzaken en ontslagprocedures bij het UWV, waar in persoon of door niet-advocaten kan worden geprocedeerd, is de verzekerde vrij om een eigen advocaat te kiezen op kosten van de verzekeraar. Tot nu toe stelden rechtsbijstandsverzekeraars zich op het standpunt dat de vrije advocaatkeuze niet gold in dergelijke procedures.

Als u een zaak aanmeldt bij de rechtsbijstandsverzekeraar en deze valt onder de dekking, dan heeft u dus de keuze om of de zaak intern door de juristen van de verzekeraar te laten behandelen of om zelf een advocaat uit te kiezen. De verzekeraar hoort u op de hoogte te stellen van deze keuzevrijheid.

Wanneer is het verstandig om een externe advocaat te kiezen?

Als de zaak juridisch gecompliceerd is of behoort tot een specialistisch rechtsgebied kan het lonen om een deskundige advocaat in te schakelen. Niet iedereen, en ook niet alle advocaten, heeft bijvoorbeeld kennis van het faillissementsrecht of omgevingsrecht.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Paul van Lange.

Neem contact op

Vrije advocaatkeuze bevestigd door Europees Hof