Wijziging fiscale regels: grote gevolgen voor berekening kinderalimentatie

Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal fiscale regelingen voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen ingrijpend gewijzigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de behoefte aan kinderalimentatie enerzijds als de draagkracht voor betaling van de kinderalimentatie anderzijds.

Vervallen fiscaal voordeel bij betaling kinderalimentatie

Tot 1 januari 2015 kan iedere ouder die boven een bepaalde norm kinderalimentatie betaalt een forfaitair bedrag fiscaal aftrekken. Deze aftrek verdwijnt echter. Aangezien de fiscale aftrek tot nu toe steeds meegenomen werd in de draagkracht van de alimentatiebetaler, betekent dit dat bij gelijkblijvende financiële omstandigheden minder draagkracht voor het betalen van kinderalimentatie aanwezig is.

Verhoging kindgebonden budget

Ook bij de berekening van de behoefte aan alimentatie verandert er het nodige. Na berekening van de standaardbehoefte van het kind worden de door de verzorgende ouder ontvangen fiscale voordelen in mindering gebracht op deze behoefte. Met ingang van 1 januari 2015 vervallen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting. Daarvoor in de plaats komt een verhoogd kindgebonden budget. Het kindgebonden budget zal worden verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’, voor 2015 maximaal bepaald op € 3.050 per jaar. Deze verhoging leidt over het algemeen tot een verlaging van de uiteindelijk te bepalen behoefte van het kind.

Resultaat voor de alimentatieberekening

Bovenstaande fiscale maatregelen zullen er naar verwachting toe leiden dat eerder vastgestelde alimentatiebedragen te hoog kunnen zijn. De verzorgende ouder ontvangt enerzijds in bepaalde gevallen meer van de staat, terwijl de betalende ouder minder overhoudt door het vervallen van de fiscale aftrek.

De Expertgroep Alimentatienormen, die de rechtspraak adviseert over de hantering van de alimentatienormen, heeft inmiddels aangegeven dat deze verandering zodanig groot is dat de alimentatiebetaler met ingang van 1 januari 2015 kan verzoeken om wijziging van de kinderalimentatie.

Wijziging van alimentatie?

Het bovenstaande zal niet in alle gevallen leiden tot een significante verlaging van de alimentatie. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk en vervalt bij hogere inkomens. Daarnaast wordt de behoefte van de kinderen soms ook individueel aan de hand van speciale zorgvragen vastgesteld, waardoor het niet per se opgaat dat de alimentatie nu zal wijzigen.

Het verdwijnen van de fiscale aftrek voor de kinderalimentatie kan evenzeer aanleiding zijn om een wijziging aan te vragen. Houd er echter wel rekening mee dat dan een volledige herbeoordeling van de financiële situatie plaatsvindt. Bent u meer gaan verdienen sinds het vaststellen van de alimentatie, dan moet u er rekening mee houden dat uw draagkracht wellicht per saldo niet gedaald is, maar...

Laat uw situatie berekenen!

Twijfelt u of de kinderalimentatie nog klopt, Veldhuijzen & Nuiten maakt voor u een berekening en geeft u advies over het al dan niet wijzigen van de alimentatie. Als u in goed overleg met uw ex-partner tot overeenstemming komt, hoeft u ook niet naar de rechter, maar kunt u de gewijzigde alimentatie schriftelijk vastleggen in een overeenkomst. U kunt ook samen met uw ex-partner aan ons vragen om als onafhankelijke adviseur een alimentatieadvies af te geven.

Bij het maken van een advies kan ook gekeken worden naar de gevolgen van de nieuwe berekening voor eventuele partneralimentatie. Minder kinderalimentatie kan betekenen dat er meer ruimte is om partneralimentatie te betalen. De fiscale aftrek voor partneralimentatie blijft overigens voorlopig behouden.

Zo kan Veldhuijzen & Nuiten u helpen

Twijfelt u of de alimentatie bij de echtscheiding juist is vastgesteld of is sprake van een wijziging van van omstandigheden? Dan bieden wij u voor een vaste prijs van € 299,-- all in een geactualiseerde alimentatieberekening*.

Voor het aanvragen van een alimentatieberekening of ander advies op het gebied van alimentatie kunt u contact opnemen met Paul van Lange of Maria Bowmer.

Neem contact op

* Dit tarief geldt niet wanneer een van de partijen een eigen onderneming heeft. Vraag naar de voorwaarden van het vaste prijspakket a

Wijziging fiscale regels: grote gevolgen voor berekening kinderalimentatie