MSW Zeilmakers B.V.

Op 20 augustus 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MSW Zeilmakers B.V., kantoorhoudende te (4251 NK) Werkendam aan de Beatrixhaven nr. 19, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij uitspraak van 30 december 2020 is Mr. J.H. Huybens in de plaats van Mr J. C. Sorbi als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.330.F.1307.1.20

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl