Indexering alimentatie voor 2023 gepubliceerd

De oveheid heeft deze week bekend gemaakt dat alimentatieverplichtingen per 1 januari 2023 geïndexeerd worden met 3,4 %. Dit percentage geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. De indexering geldt automatisch zowel voor in onderling overleg overeengekomen alimentatie als alimentatie die door de rechter is vastgesteld.

Indexering in voorgaande jaren

De Nederlandse overheid stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast op basis van de inflatie. De percentages van de afgelopen jaren op een rij:

  • 2018: 1,5 %
  • 2019: 2,0 %
  • 2020: 2,5 %
  • 2021: 3,0 %
  • 2022: 1,9 %

Mocht u in eerdere jaren de alimentatie niet hebben geindexeerd, bestaat hier mogelijk alsnog aanspraak op.

Wat gebeurt er met de alimentatie bij een lager of gelijkblijvend inkomen?

Als u alimentatie betaalt, kan het echter zijn dat uw inkomen niet hoger is geworden of juist is gedaald. Dan kunnen er gronden bestaan om de indexering niet toe te passen. Hiervoor zult u ofwel een nadere overeenkomst met uw ex-partner of meerderjarige kinderen moeten sluiten, ofwel de rechter moeten vragen om de indexering uit te sluiten. Is de inkomensdaling drastisch dan is een algehele verlaging van de alimentatie ook mogelijk.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Als u twijfelt, of als uw inkomen in de afgelopen periode permanent is gedaald, laat de alimentatieverplichting nog eens narekenen door ons. Wij geven u graag advies over uw mogelijkheden. Wilt u in overleg met uw ex-partner of andere ouder de alimentatie herzien, dan bieden wij ook de mogelijkheid van mediation. Lees hier meer over hoe mediation werkt.

Voor vragen of informatie over alimentatie of mediation, neem contact op met Maria Bowmer of Sabine Imdahl.

Neem contact op