Bereket Döner Production B.V.

Op 15 oktober 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bereket Döner Production B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, laatstelijk kantoorhoudende te Spijkenisse aan de Visserskreek nr. 11, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 12 november 2013 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 12 februari 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 13 mei 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 14 augustus 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 17 februari 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 17 september 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 17 maart 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 19 september 2016 is hier te raadplegen

Op 10 januari 2017 is het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl