Bull Metalrecycling B.V.

Op 24 juni 2014 is de besloten vennootschap Bull Metalrecycling B.V., kantoorhoudende te (3316 BT) Dordrecht aan de Pieter Hoebeeweg nr. 46, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Schuldeisers van Bull Metalrecycling B.V. kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 22 juli 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 22 oktober 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 22 januari 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 6 mei 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 5 november 2015 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 10 maart 2016 is hier te raadplegen

Bij beschikking d.d. 5 juli 2016 is het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl