Defcon B.V.

Op 12 juli 2012 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Defcon B.V. tevens handelend onder de naam Barale Trading, Defcon Personeelsdiensten, Defcon Opleidingen en Advies, statutair gevestigd te Rotterdam aan het Breeplein 2a, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het derde verslag d.d. 26 augustus 2013 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 27 februari 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 27 augustus 2014 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 26 februari 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 10 september 2015 is hier te raadplegen
het achtste tevens eindverslag d.d. 17 februari 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 2 augustus 2016 geeindigd wegens de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl