Delifrance Walburg B.V.

Op 29 oktober 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delifrance Walburg B.V., kantoorhoudende te (3332 EH) Zwijndrecht aan de Hof van Holland nr. 39, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij uitspraak van 30 december 2020 is Mr. J.H. Huybens in de plaats van Mr J. C. Sorbi als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.434.F.1307.1.20

Het faillissement zal op 18 november 2021 eindigen vanwege het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl