Delken & Boot B.V.

Op 11 december 2018 is de besloten vennootschap Delken & Boot B.V., gevestigd te (3355 BR) Papendrecht aan de Akeleizoom nr. 3, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Vorige adressen
Vestigingsadres:Boomstraat 125 5038GP Tilburg
Vestigingsadres:Meerten Verhoffstraat 19 4811AR Breda
Vestigingsadres:P.J. Troelstraweg 6 3144CX Maassluis
Vestigingsadres:Rapenburg 1 2311GD Leiden
Vestigingsadres:Schiekade 830 3032AL Rotterdam

Handelend onder de naam
Delken&Boot B.V.
Vestigingsadres: Meerten Verhoffstraat 19 4811AR BREDA
Vestigingsadres: P.J. Troelstraweg 6 3144CX Maassluis
Vestigingsadres: Schuttersveld 9 2316XG Leiden
Vestigingsadres: Rapenburg 1 2311GD Leiden
Vestigingsadres: Schiekade 830 3032AL Rotterdam
Vestigingsadres: Boomstraat 125 5038GP Tilburg
Vestigingsadres: Akeleizoom 3 3355BR Papendrecht

Mededelingen
De mogelijkheden om e.e.a. zo goed mogelijk voor alle belanghebbenden te regelen worden onderzocht. Helaas kan op dit moment geen verdere informatie worden verstrekt.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.478.F.1300.1.18

Het faillissement is op 5 augustus 2021 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl