Delken en Boot Taalwinkel B.V.

Op 5 februari 2019 is de besloten vennootschap Delken & Boot Taalwinkel B.V., tevens handelend onder de naam denederlandsetaalwinkel.nl en nederlandsalstweedetaal.nl, gevestigd te (3355 BR) Papendrecht aan de Akeleizoom nr. 3, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.54.F.1300.1.19

Het faillissement is bij beschikking van 11 augustus 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl